HOMOIDEOLOGIA
i SEKSEDUKACJA w ZHP!!!

Zbiórka podpisów została zakończona.
Zebraliśmy 19 854 podpisy
Podpisy zostały złożone w Kwaterze Głównej ZHP w Warszawie
(FOTORELACJA)

Dziękujemy wszystkim, którzy podpisali się pod petycją!

Władze Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) deprawują dzieci i młodzieży homoseksualną propagandą i seks-edukacją. Seks-podręcznik ZHP pochwala masturbację, korzystanie z pornografii i stosunki seksualnej nastolatków. Na Zlocie 100-lecia Naczelniczka ZHP Anna Nowosad ukazuje aktywistę homoseksualnego Roberta Biedronia jako wzór do naśladowania. Główna Kwatera ZHP publikuje podręcznik, który dopuszcza praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży. Władze ZHP organizują dla instruktorów harcerskich warsztaty prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, połączone z projekcjami obscenicznych filmów propagandowych kina LGBT.

To zdrada wartości moralnych i ideałów przekazanych przez założycieli harcerstwa w Polsce i na świecie: Roberta Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego! To podeptanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami moralnymi i religijnymi!

TREŚĆ PETYCJI

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusz Supeł
Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

Szanowni Państwo!

Wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec promocji homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizm i innych dewiacji wśród dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego.

Do żywego poruszyło mnie zorganizowanie szkolenia dla instruktorów harcerskich pt. „Homoseksualizm w pracy wychowawczej” z udziałem aktywistów LGBT i seksedukatorów, zaangażowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP w takie wydarzenia jak „Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii” czy oficjalne publikacje Kwatery Głównej ZHP dopuszczające praktykujących homoseksualistów do opieki nad dziećmi i młodzieżą i oswajające dzieci i młodzież z zachowaniami seksualnymi budzącymi sprzeciw wielu rodziców.

Zwracam uwagę, że działania te stanowią rażące naruszenie fundamentalnych zasad określonych w Statucie ZHP:

  • Depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali czystość seksualną (§2, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.)
  • Odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne(§2, ust. 3 Statutu ZHP: Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa.)
  • Godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami (§4, ust 1, pkt, 4 Statutu ZHP: ZHP realizuje swoje cele poprzez […] współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży). Według danych CBOS (2017) aż 80% Polaków uznaje homoseksualizm za dewiację.

Dlatego wzywam Państwa do natychmiastowego i zupełnego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu (transseksualizm jest chorobą według klasyfikacji WHO „ICD-10”) i innych dewiacji a także pozostałych działań podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy moralne, wywodzące się z chrześcijaństwa.

W szczególności, wzywam do:

  1. zaprzestania współpracy z organizacjami społecznymi, podmiotami i osobami, których cele i działalność promują homoseksualizm i inne dewiacje. Współpraca ta stanowi rażące naruszenie zasad określonych w §7, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
  2. zaprzestania wprowadzania i usunięcia z materiałów ZHP, o charakterze statutowym, organizacyjnym, wychowawczym, metodycznym, kształceniowym kadry itp., treści promujących homoseksualizm i inne dewiacje. W szczególności dotyczy to projektu Statutu ZHP, nad którym trwają prace na podstawie Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. i Uchwałą nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r.

PROMOCJA HOMOSEKSUALIZMU I INNYCH DEWIACJI ORAZ NIEMORALNEJ SEKS-EDUKACJI W ZHP

Największa polska organizacja harcerska – Związek Harcerstwa Polskiego – oswaja młodzież z homoseksualizmem i innymi dewiacjami oraz prowadzi edukację seksualną odrzucającą takie wzorce wychowawcze jak: miłość, wierność, małżeństwo i rodzina.
Współpraca władz ZHP z organizacjami LGBT i seks-edukacyjnymi narusza postanowienia Statutu ZHP §7, ust. 1: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
Wydarzenia i publikacje promujące homoseksualizm oraz demoralizującą edukację seksualną finansowane są z pieniędzy polskiego podatnika.

DEMORALIZUJĄCA EDUKACJA SEKSUALNA W ZHP

Sekspodręcznik „Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” firmowany przez Naczelniczkę ZHP Annę Nowosad (sierpień 2018)
Władze ZHP uznają za normalne: masturbację, korzystanie z pornografii i stosunki seksualne 15.latków. Tradycyjne pojęcia „miłość”, „wierność”, „małżeństwo” i „rodzina” zostają zastąpione przez pojęcia „partner” (= może być tej samej płci) i „zadowolenie”.
Władze ZHP odrzucają tradycyjne wzorce wychowawcze i depczą prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami.

Materiały dostępne na stronie internetowej ZHP:
http://cbp.zhp.pl/poradniki/sytuacje-intymne-w-pracy-wychowawczej/
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/08/SYTUACJE-INTYMNE-PORADNIK-W-PRACY-WYCHOWAWCZEJ.pdf

AKTYWISTA HOMOSEKSUALNY ROBERT BIEDROŃ WZOREM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZLOCIE 100-LECIA ZHP W GDAŃSKU

Naczelniczka ZHP Anna Nowosad zaprosiła do „Kuźni Inspiracji” Zlotu 100-lecia ZHP aktywistę homoseksualnego Roberta Biedronia, jako wyjątkowego gościa, który w życiu zobaczył niejedno i żyje po swojemu!. 8 sierpnia 2018 r. władze ZHP ukazały jako wzór do naśladowania człowieka, który od wielu lat publicznie manifestuje pożycie z drugim mężczyzną, bywa w nocnych klubach dla gejów i korzysta z pornografii.

Materiały dostępne na stronie internetowej ZHP i profilu ZHP na FB:
https://gdansk2018.zhp.pl/harmonogram/8-08/#tabs-rynek-zlotowy https://gdansk2018.zhp.pl/dzialajcie-lokalnie-kuznia-idei-na-zlocie-zhp/?hilite=%27biedro%C5%84%27
https://www.facebook.com/RobertBiedron/photos/
a.223608334343190.48787.223507664353257/1918895174814489/?type=3&theater
Wywiad z Robertem Biedroniem dla „VIVA” dostępny na stronie internetowej:
https://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,robert-biedron-pan-posel-gej,10026946,artykul.html
https://gdansk2018.zhp.pl/dzialajcie-lokalnie-kuznia-idei-na-zlocie-zhp/

DOPUSZCZENIE HOMOSEKSUALISTÓW DO FUNKCJI WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZHP

Oficjalna publikacja Głównej Kwatery ZHP dopuszcza zdeklarowanych i praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców oraz opiekunów dzieci i młodzieży (czerwiec 2018).

Godność i wartość człowieka nie są zależne od jego orientacji seksualnej. Jako harcerze mamy obowiązek szanować osoby, które są homo lub biseksualne. Tacy ludzie również angażują się w ruch harcerski. […]
Także OSOBY NIEHETERONORMATYWNE (CZYLI HOMO I BISEKSUALIŚCI) MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI ZHP ORAZ ZDOBYWAĆ KOLEJNE STOPNIE I FUNKCJE. To, z kim dana osoba jest w związku, stanowi jej sprawę prywatną – prawa i obowiązki osób homoseksualnych w ZHP są takie same, jak osób tworzących związki heteroseksualne.


„Tężnia Ducha. Poradnik dla drużynowych gromad i drużyn ZHP” s. 12 (czerwiec 2018)

Publikacja dostępna na stronie internetowej ZHP do 04.10.2018:
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/06/teznia-ducha.pdf
Kopia publikacji dostępna na https://teczowezhp.pl/pdf/teznia-ducha.pdf

OFICJALNY UDZIAŁ ZHP W HOMOPARADACH RÓWNOŚCI

Kilkudziesięciu przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego już po raz kolejny bierze udział w Paradzie Równości w Warszawie. Swoje poparcie dla ruchu LGBT manifestują w chustach harcerskich oraz z emblematami ruchu Programowo-Metodycznego ZHP „Harcerstwo dla Każdego”.

Materiały dostępne na profilach FB organizatorów udziału ZHP w Homoparadzie Równości:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1738885282860547&set=a.185132948235796&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1733759933373082&set=gm.2473448109575043&type=3&theater

ŁÓDŹ: HOMOSEKSUALNA INDOKTRYNACJA INSTRUKTORÓW ZHP

Łódź: Szkolenie dla instruktorów ZHP pt. „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej” prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seksedukatorów, połączone z projekcją filmu gejowskiego „Ognisko” (28 października 2017 r.) Organizator warsztatów Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej –zaprosił jako prelegentów aktywistów ruchu LGBT („Fabryka Równości”) oraz seksedukatorów („SPUNK”).

Materiały dostępne na stronach internetowych i profilu FB:
http://lodz.carpediem.cd/events/4877076-ka-dy-inny-wszyscy-r-wni-homoseksualizm-w-pracy-wychowawczej-at-format/
https://www.facebook.com/events/122016921847720
https://orvel.me/kampvuur-2000/

PUŁAWY: HOMOSEKSUALNA INDOKTRYNACJA WĘDROWNIKÓW ZHP

Hufiec ZHP Puławy przygotował zbiórkę wędrowniczą z gejowskim filmem erotycznym „Zupełnie inny weekend”, promującym seks, alkohol i narkotyki oraz gościem LGBT, który „przybliży temat na podstawie własnych doświadczeń”.

Materiały dostępne na stronach internetowych ZHP i Filmwebu:
http://pulawy.zhp.pl/instrukcje-i-poradniki/ (plik [4]) (materiał dostępny do 30.10.2018)
Kopia publikacji dostępna na https://teczowezhp.pl/pdf/Konspekt-4.pdf
https://www.filmweb.pl/film/Zupe%C5%82nie+inny+weekend-2011-628786

OLSZTYN: SPOTKANIE Z AKTYWISTĄ HOMOSEKSUALNYM „ŻYWEJ BIBLIOTEKI” NA KURSIE DLA INSTRUKTORÓW HARCERSKICH ZHP „AKADEMIA SUPERBOHATERÓW”

6 czerwca 2017 r. w Olsztynie na kursie „Akademia Superbohaterów” młodzi instruktorzy ZHP spotykają się sam na sam z „Lesbijką z pasją harcerską”
Wydarzenie zorganizowane przez władze Hufca Warmińskiego i aktywistów LGBT z „Żywej Biblioteki”. W ofercie organizacji dostępne także inne „Żywe książki”: Antyfacet, Osoba Homoseksualna, Osoba transseksualna/Osoba transgenderowa, Feministka, Osoba Bezdzietna z wyboru czy Poganka.

Materiały dostępne na stronach internetowych ZHP i Facebooku:
https://www.facebook.com/events/1667929186848223/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1413405968689793&set=gm.667209123451830&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1132249910253998&set=gm.1673496489624826&type=3&theater
http://zywabiblioteka.pl/?page_id=54

IDEAŁY ZAŁOŻYCIELI RUCHU HARCERSKIEGO

Pkt. 10 prawa harcerskiego: Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Gen. Robert Baden-Powell

Założyciel skautingu, które na gruncie polskim przyjęło nazwę „harcerstwo”

Osobiście stwierdziłem, że, niezależnie od wstępnego wytłumaczenia, jak rośliny i ryby i króliki zachowują swój gatunek, do chłopców przemawia ten sposób ujęcia kwestii, który i do mnie przemówił, gdy po raz pierwszy go usłyszałem; opowiedzieć chłopcom, że w każdym z nich rośnie nasienie, z którego w przyszłości otrzyma życie jego dziecko. Że jest ono przekazywane z ojca na syna przez kolejne pokolenia. Jest to skarb powierzony przez Boga. Obowiązkiem harcerza jest strzec go aż do małżeństwa i przekazać żonie dla zachowania rodu. Nie będzie zgodne z honorem zapomnieć o swym zadaniu i zmarnować ten dar. W różnych postaciach przyjdzie nań pokusa, aby tak zrobić, ale on musi być mocny i ustrzec go.

Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorię skautingu
cz. II „Zdrowie i siła”, pkt „Czystość”

Andrzej Małkowski

Założyciel harcerstwa w Polsce, członek „Eleusis”, ruchu propagującego czystość seksualną, redaktor naczelny czasopisma „Skaut”, gdzie sformułowano prawo harcerskie obowiązujące do 1945

Skaut* brzydzi się wszelkim brudem, unika złego towarzystwa, nie pozwala w swojej obecności nie tylko czynić, ale nawet mówić i dowcipkować nieprzystojnie. Skaut stroni od trucizn, szkodzących ciału i duszy. Chce zachować zdrowie i siły dla siebie i dla dobra ogółu, pragnie dawać dobry przykład drugim; przyczynić się do rozszerzenia zasad wstrzemięźliwości, a przez to do zmniejszenia spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród szerokich warstw narodu.

„Skaut” nr nr 57-58 (1914)

* w 1919 r. „skaut” zmieniono na „harcerz”

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych